Två former av köp

Det finns två former av företagsköp, aktie- eller andelsköp och inkråmsaffär.

Aktie- och andelsköp

Vid ett aktie- eller andelsköp köper du flera eller alla aktier/andelar i ett företag. När du köper aktier i ett aktiebolag betalar du det pris per aktie som framgår av börskursen för aktien på kontraktsdagen. Att köpa andelar i ett handelsbolag eller en ekonomisk förening är en annan femma. Andelar i sådana bolag har nämligen inget noterat värde utan kräver att köparen och säljaren avtalar om priset och köpevillkoren. Om du köper alla aktier eller andelar i ett företag tar du över hela företagets rörelse med tillgångar, skulder, personal, ingångna avtal med mera och fortsätter driva företaget med samma namn och organisationsnummer.

Inkråmsaffär

Vid en inkråmsaffär köper du innanmätet (inkråmet) av ett företag. Det innebär att du tar över rörelsen med alla materiella och immateriella tillgångar det medför. Själva skalet av företaget så som firman och organisationsnumret ingår inte.

Hur mycket kostar det att köpa ett företag?

Vissa säger att det är omöjligt att sätta ett objektivt värde på ett företag utan att det i slutändan handlar om vad köparen är villig att betala och vad säljaren är villig att godta. Trots detta finns det en del värderingsmetoder för företag. Värdet på företaget kommer variera beroende på vilken metod man använder och behöver inte alls spegla det slutgiltiga priset. Det kan däremot vara en bra start inför prisförhandlingarna för att få ett hum om vart man ska börja. De vanligaste metoderna för att värdera ett företag är avkastningsmetoden, cash flow-metoden och substansmetoden.

Avkastningsmetoden

Avkastningsmetoden innebär att man räknar ut företagets värde efter företagets nuvarande och framtida vinst. De framtida vinsterna räknar man ut genom att räkna om den nuvarande vinsten efter en lämplig räntesats.

Cash Flow-metoden

Enligt Cash Flow-metoden utgår man ifrån företagets kassaflöden när man värderar företaget. Likt Avkastningsmetoden räknar man ut hur framtida kassaflöden kommer se ut och hur de kommer påverka företagets verksamhet.

Substansmetoden

Enligt Substansmetoden går man inte efter förväntade resultat när man värderar företaget som vid de två föregående metoderna. Istället kollar man på företagets nuvarande tillgångar och skulder och gör en uträkning vad företaget kommer vara värt om det fortsätter sin verksamhet.

-        Vilken metod som är bäst att använda när man värderar ett företag beror på flera olika saker, till exempel vad man bedriver för typ av verksamhet eller hur inflationen ser ut i samhället, med mera, säger Monica Thelin.