Räntan på befintliga och nya uppskov slopas från och med deklarationen som lämnas 2022. Regelförändringen innebär att det från och med inkomståret 2021 inte kommer att kosta något att skjuta upp vinstskatten. Den som sålde sin permanentbostad med vinst under åren 2014-2019 men inte utnyttjade möjligheten att begära uppskov, kan i efterhand ansöka om uppskov genom att begära omprövning i skatteverkets nya e-tjänst som öppnade den 16 december. 

Det här är en bra möjlighet att sänka sina framtida boendekostnader för den som tidigare gjort vinst på sin bostad och inte utnyttjat möjligheten till uppskov.

De som får uppskov kan få tillbaka hela eller delar av sin tidigare inbetalda vinstskatt. Däremot måste uppskovsräntan fortfarande betalas för de åren som korrigerats, men man slipper betala någon ränta alls från och med deklarationsåret 2021 då uppskovsräntan betalas för sista gången. De som redan har uppskov behöver inte göra någonting utan kommer automatiskt att slippa betala uppskovsräntan från och med deklarationen som de lämnar in 2022. 

Den som har stora lån idag och inte nyttjade möjligheten till uppskov kan i bästa fall spara många tusenlappar per år genom att begära omprövning. En återbetald reavinstskatt på 660 000 kronor kan exempelvis ge omkring 7 000 kronor i lägre räntekostnader per år om pengarna används till amortering på befintliga bolån.

Ansökan om uppskov kan ske senast det sjätte året efter det år man sålde sin bostad. Den som sålde sin bostad 2014, måste ansöka om uppskov senast den 31 december 2020. 

Snabbfakta 

  • Den årliga räntekostnaden för att ha uppskov tas bort. Att skjuta upp beskattningen av vinsten på en permanentbostad kostar därmed inte något.
  • Med permanentbostad menas den bostad som du bor och är folkbokförd i. Reglerna om uppskov gäller inte den som säljer en fritidsbostad.
  • Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021. 
  • De nya reglerna gäller för deklarationer som lämnas in 2022.
  • E-tjänsten för att begära omprövning öppnar den 16 december.
  • Ansökan om uppskov kan ske senast det sjätte året efter det år man sålde sin bostad. Den som sålde sin bostad 2014, måste ansöka om uppskov senast den 31 december 2020