Meny
Bli föreningskund
Så ger vi tillbaka

Så ger vi tillbaka

På Sparbanken Tanum vill vi värna om föreningslivet i vårt verksamhetsområde. Tillsammans med bygdens ideella föreningar hoppas vi kunna dra ”vårt strå till stacken” för att skapa en ännu mer levande bygd. Vi ger tillbaka inom såväl idrott som kultur, samhälle, miljö och ideell verksamhet. Det finns två sätt vi ger tillbaka till föreningslivet på och således också två sätt du kan söka pengar till din förening från banken på. Genom sponsring och genom Ett hållbart Bohuslän. Läs mer om skillnaderna på de två alternativen nedan.

Mållinje på Lurs Backyard Ultra.

Sponsring

Sparbanken Tanum sponsrar ideella föreningar i bankens verksamhetsområde. Det innebär att vi, helt enligt sparbanksidén, sätter av en del av vår vinst för att kunna dela ut till föreningar och på så sätt bidra till en mer levande bygd. Kravet för att få ansöka om sponsring hos oss är att din förening finns i bankens verksamhetsområde och att din förening är kund i banken. Beroende på sponsringens storlek kan det också finnas krav på motprestationer, som att bankens logga ska synas vid föreningens evenemnag eller att föreningen ska bistå banken med bilder eller annat material till sociala medier.

Logotyp för Ett hållbart Bohuslän

Ett hållbart Bohuslän

I samarbete med Thordénstiftelsen och Arwidssonstiftelsen har vi startat ”Ett hållbart Bohuslän”. Här finns 400.000 kronor att söka för ideella föreningar i Munkedals och Tanums kommuner. Bidraget ska gå till en hållbarhetsatsning i den ideella föreningen. Möjligheterna är obegränsade, så länge det finns en koppling till FN:s 17 globala mål har din förening chansen att ta del av pengarna. Din förening behöver inte vara kund i banken för att få lov att ansöka om bidraget. Det enda kravet som krävs är att din förening ska kunna redovisa vad pengarna ska gå till och hur det kan kopplas till FN:s 17 globala mål. Tillsammans gör vi norra Bohuslän ännu bättre och ännu mer hållbart!

Henrik Carlsson, marknadschef på Sparbanken Tanum

Har du frågor om sponsring eller om Ett hållbart Bohuslän?

Kontakta vår marknadschef och sponsoransvarig Henrik Carlsson.