Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Jämställd ekonomi och sparande

De flesta som lever tillsammans har någon form av gemensam ekonomi, men det inkluderar inte alltid sparandet. Tjänar man ungefär lika mycket och delar på gemensamma utgifter så är förutsättningarna att kunna spara lika. Men skiljer det i lön kan man även inkludera sparandet i sin gemensamma ekonomi för att få en mer jämställd ekonomi. 

Par i bil som ler mot varandra

Varje hushåll avgör själva hur de vill dela sin ekonomi, Vill man göra saker tillsammans för de pengar man sparar kan det vara klokt att antingen inkludera sparandet i den gemensamma ekonomin eller dela upp ekonomin på ett sådant sätt att båda ges goda förutsättningar att kunna spara.

Sparutrymmet kan finnas i småutgifterna

I många hushåll är det kvinnorna som betalar en större del av de gemensamma småutgifterna, som till exempel saker till hemmet, presenter, vantar och annat till barnen om man har barn. Ofta lägger man mer pengar än man tror på småutgifter.

Just småutgifter fördelas inte alltid jämställt i ett hushåll. Det kan innebära att många kvinnor får sämre förutsättningar att kunna spara. Om man skaffar ett konto med två kort till, så kan man föra över pengar dit och använda till småutgifter. På så sätt betalar båda lika mycket, även av de utgifter som inte alltid syns, och båda ges bättre förutsättning att sätta undan pengar.

Har man inte en helt gemensam ekonomi så är det här pengar som många kvinnor i stället hade kunnat spara. Med småutgifter på 500 kronor per månad så blir det stora summor i slutändan. Skulle man i stället dela på det och spara de resterande 250 kronorna varje månad i fonder så skulle det på 15 år bli knappt 70 000 kronor. Låter man sedan pengarna ligga kvar i fonder ytterligare 15 år har man ett sparkapital på nästan 140 000 kronor.*) Bara av att dela på småutgifterna.

Jämställt sparande under småbarnsår

Bildar man familj tillsammans är det särskilt viktigt att tänka på att jämställa ekonomin inom hushållet under småbarnsåren. Det gör man bäst genom att försöka dela lika på föräldraledighet, VAB-dagar och eventuellt deltidsarbete. Fördelar man på annat sätt så bör den som tar det större ansvaret också kompenseras ekonomiskt. Den som i större utsträckning är frånvarande från sitt arbete har inte bara en lägre lön under den tiden, med sämre förutsättning att spara för sin ekonomiska trygghet.

När barnen är små är det inte ovanligt att den med lägre inkomst är den som tar en större del av föräldraledighet, VAB och kanske även jobbar deltid några år. Det minskar inkomsten och därmed möjligheten att spara. Det behöver man inkludera i den gemensamma ekonomin, och glöm inte sparandet till pension.

*) Anta ett sparande i fonder på Investeringssparkonto, real avkastning på sex procent. Efter skatt (statslåneränta nov 2022) och avgifter.

Två personer äter flyttpizza på golvet.

Jämställd ekonomi – och vägen dit!

Med olika inkomster, karriärsbanor och förutsättningar att vara ledig är det inte alltid lätt att få till en jämställd privatekonomi. Här har vi samlat lite tips på vad du kan göra för skapa en ekonomi som är mer på lika villkor.

Jämställd ekonomi - Så kan ni dela på utgifterna

Jämställd ekonomi under småbarnsåren

Så sparar ni för en jämställd ekonomi – tips från Sparbanken Tanum

Fördela gemensamma utgifter så båda får goda förutsättningar att kunna spara varje månad.

  • Glöm inte att dela även på småutgifterna, de är ofta större än man tror och tar av sparutrymme om det är en av er som betalar merparten av dem.
  • Spara antingen på varsitt håll eller gemensamt där båda har lika rätt till pengarna.
  • Är man sambos och skulle separera så ingår inte sparmedel i bodelningen, därför är det viktigt att sparandet inte enbart är i den enes namn.
  • Tar den ena ett större ansvar under småbarnsår med lägre lön som effekt bör den kompenseras så båda har lika förutsättningar att spara. Inkludera även pensionssparandet eftersom pensionen påverkas av lönen.