Sparbanken Tanum har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Dataskyddsombud, Sparbanken Tanum, Box 3,  457 21 Tanumshede