Exempel på juridiska tjänster som vi kan erbjuda är:

 • Testamente
  Alla behöver se över sitt behov av testamente. Det är en färskvara och bör ses över med jämna mellanrum. Varför ska jag skriva testamente? Hur vill jag fördela min kvarlåtenskap? Vet du att makar inte alltid ärver varandra och att sambor inte ärver varandra?

 • Bodelning
  Vid skilsmässa mellan makar eller separation mellan sambor ska bodelning göras. Vad ska ingå? Hur ska egendomen fördelas?

 • Bouppteckning/Arvskifte
  Enligt lag ska bouppteckning förrättas senast 3 månader efter dödsfallet. Vi hjälper er med upprättande och inregistrering.

 • Sambofrågor
  Vet du att sambor inte ärver varandra. Vem ärver? Ska testamente upprättas? Vem tar vad vid separation?

 • Gåvobrev
  Vill du ge bort din fastighet eller annan egendom. Vi hjälper dig med handlingar och ger dig råd.

 • Äktenskapsförord
  Avtal mellan makar eller blivande makar om hur egendom ska fördelas vid äktenskapsskillnad. Enskild egendom eller giftorättsgods?

 • Köpehandling
  Har du en köpare till din fastighet kan vi hjälpa dig med köpekontrakt, köpebrev, lagfartsansökan, med mera.